موفقیت بیشتر در زندگی با نوشتن اشتباهات خود بر روی کاغذ

355
0
اشتراک گذاری :

فراشفا:  نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد، نوشتن اشتباهات روزمره زندگی، ممکن است به بالا رفتن موفقیت‌های زندگی کمک کند چراکه با این عمل هورمون استرس کورتیزول، معروف‌ترین گلوکوکورتیکوئید بدن که از غده فوق کلیوی ترشح می‌شود، در پایین‌ترین سطح خود قرار می‌گیرد.

به اعتقاد پژوهشگران، نوشتن و فکر کردن عمیق در رابطه با اشتباهات گذشته به کاهش ترشح هورمون استرس و افزایش عملکرد مفید کمک می‌کند. این روش و فن می‌تواند برای بهبود بخشیدن به عملکرد در بسیاری از فضاها ازجمله تنظیمات درمانی، آموزش و ورزش اثربخش باشد.

بریین دی منچی (Brynne DiMenichi) از دانشگاه راتگرز (Rutgers) نیوآرک (Newark) واقع در  نیوجرسی ایالات‌متحده امریکا در این رابطه می‌گوید: «نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهند که  زمانی که شما در شرایطی با یک آینده مبهم و وضعیت استرس‌زا قرارمی گیرید، عادت نوشتن اشتباهات  گذشته باعث می‌شود واکنش استرس بدن شبیه کسی باشد که هیچ‌گاه دچار استرس نشده و در معرض عوامل استرس‌زا قرار نگرفته است.»

پژوهشگران این گروه تحقیقاتی اثر عملکرد دو گروه از داوطلبان را که  به نوشتن اشتباهات می‌پرداختند، مورد بررسی قرار دادند. افراد یکی از این دو گروه در رابطه با موضوعی که با خودشان مرتبط نبوده نوشتند. محققان از سطوح هورمون کورتیزول بزاق برای ارزیابی فیزیولوژیکی استرس تجربه‌شده توسط افراد در هر دو گروه استفاده کردند. میزان سطح این هورمون در گروه مورد آزمایش قرارگرفته و گروه کنترل باهم مقایسه شدند. در ادامه کارایی داوطلبان در یک کار جدید استرس‌زا اندازه‌گیری شده و با نظارت بر سطوح کورتیزول موردبررسی قرار گرفتند. آن‌ها  در این آزمایش عملکرد کار جدید بر سطح کورتیزول را در گروه مورد آزمایش و گروه کنترل مقایسه کردند. آن‌ها در نظر داشتند ببینند این افراد زمانی که با استرس زیاد کار و مسئولیت جدیداً روبرو می‌شوند سطح کورتیزول آن‌ها به چه میزانی می‌رسد. نتایج نشان می‌دهند که سطح کورتیزول گروه مورد آزمایش از گروه کنترل پایین‌تر است.

علاوه بر آن تحقیقات نشان می‌دهند، داوطلبانی که در مورد شکست‌های گذشته خود نوشتند، دقت بیشتری بر انتخاب‌های جدید خود اتخاذ کرده و نسبت به گروه کنترل  بهتر عمل کردند.

دی منچی در ادامه توضیحات خود اضافه کرد: « این یافته‌ها نشان می‌دهند که نوشتن و تفکر انتقادی در مورد شکست گذشته می‌تواند یک فرد را ازلحاظ فیزیولوژیکی و شناختی برای چالش‌های جدید زندگی آماده کند.»

این پژوهش‌ها و نتایج حاصل از آن در مجله   Frontiers in Behavioral Neuroscienceبه چاپ رسیده و قابل‌دسترس  است.ترجمه: فاطمه کردی

منبع ترجمه: thehealthsite

منبع بازنشر: https://sinapress.ir/news/75461

برچسب هااشتباهنوشتن
اشتراک گذاری :

نظر شما